Start
Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
Witamy na stronie Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce PDF Drukuj

 

Dnia 16.04.2016 roku w siedzibie SPSwP przy ul. Ładnej 4-6 w Krakowie odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie SPSwP.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przybyło 20 osób, a kilkadziesiąt wysłało upoważnienia do oddania głosu w ich imieniu. Do pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia w nowej kadencji zgłoszono kandydaturę Marii Kujawy. W głosowaniu  oddano 73 głosy ważne, w tym 69 głosów za tą kandydaturą.     Skład nowego Zarządu zostanie podany po zatwierdzeniu przez sąd zmian w KRS.

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Wszystkim, którzy wyrazili poparcie dla  działalności Stowarzyszenia w ostatniej kadencji, osobom doceniającym rolę Stowarzyszenia w kształtowaniu poziomu etycznego środowiska psychologów sądowych, między innymi wysoki poziom merytoryczny prowadzonych szkoleń i ich przyjazną atmosferę bardzo gorąco dziękuję. Cieszę się, że podoba się nasza nowa siedziba .Przede wszystkim jednak dziękuję za okazane mi zaufanie ,a także za dotychczasową pracę , tak potrzebne wsparcie i chęć podjęcia dalszego trudu działalności.

Bardzo serdecznie pozdrawiam

Maria Kujawa

 

 

 

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce jest ogólnopolską organizacją istniejącą od 1995 roku.

Swoje cele statutowe realizuje przede wszystkim  poprzez udzielanie pomocy psychologom sądowym oraz organizacje szkoleń umożliwiających podniesienie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych w pracy psychologa, w szczególności zaś psychologa sądowego.

Udzielamy rekomendacji biegłym sądowym oraz wydajemy licencje dla psychologów badających osoby starające się o pozwolenie na posiadanie broni.

Rekomendacje i licencje na broń tylko dla członków Stowarzyszenia.

Współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami zrzeszonymi wokół problematyki psychologii sądowej.NOWY  ADRES:


STOWARZYSZENIE  PSYCHOLOGÓW  SĄDOWYCH w POLSCE

ul. Ładna 4 - 6/120

31-444  Kraków

 

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000067196

REGON: 350846160,  NIP: 675 11 92 977