Start
Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
Witamy na stronie Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce

 

 

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce jest ogólnopolską organizacją istniejącą od 1995 roku.

Swoje cele statutowe realizuje przede wszystkim  poprzez udzielanie pomocy psychologom sądowym. Organizujemy szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji i umiejętności potrzebnych w pracy psychologa, w szczególności zaś psychologa sądowego.

Tylko my i PTP, jesteśmy organizacjami udzielającymi rekomendacji biegłym sądowym z zakresu psychologii, oraz wydającymi licencję dla psychologów badających osoby starające się o pozwolenie na posiadanie broni. Rekomendacje i licencje na broń tylko dla członków Stowarzyszenia.

Współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami zrzeszonymi wokół problematyki psychologii sądowej.

W ramach odpłatnej działalności statutowej prowadzimy badania diagnostyczne, konsultacje i szeroko rozumianą pomoc psychologiczną.


 

STOWARZYSZENIE  PSYCHOLOGÓW  SĄDOWYCH w POLSCE

ul. Bobrowskiego 11

31-552  Kraków

 

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000067196

REGON: 350846160,  NIP: 675 11 92 977

Więcej…